BRABANTSPORT OP VOLLE KRACHT VOORUIT

Sport houdt de motor draaiende als het gaat om een goed woon-, leef- en werkklimaat. Met sport kan iedereen zijn eigen leven leuker en gezonder maken. Het is sociaal maatschappelijk én economisch belangrijk voor onze regio. Daarom zetten we ons met BrabantSport in om zoveel mogelijk Brabantse partijen bij sport te betrekken. Via BrabantSport bundelen de provincie Noord-Brabant, Sports&Technology, CTO Zuid en Team Brabant Sport hun krachten. Samen maken we Brabant sterker door sport.

We zoeken steeds nieuwe samenwerkingsverbanden, met publieke en vooral private partijen, die zowel vanuit hun missie als hun activiteiten een verbinding aan willen gaan met sport. Na 1,5 jaar hebben zich al ruim 50 Brabantse bedrijven aan BrabantSport verbonden; onze aanvoerders van ambitie. De bedrijven uit ons netwerk hebben allemaal hart voor sport én voor Brabant. Onlangs zijn de Efteling en Eindhoven Airport aangesloten. Daar ben ik enorm trots op! Daarnaast zitten er in Team Brabant Sport ruim 40 Brabantse topsporters en talenten die de Brabander inspireren en motiveren in beweging te komen en te blijven.

(Sport)Talent uit de hele wereld wil zich graag in Brabant vestigen, omdat we hier een goede sportinfrastructuur hebben, mede door de nieuwste technologische snufjes die in Brabant ontwikkeld worden. Innovatie zit nou eenmaal in ons DNA.

Ik kijk uit naar wat de nieuwe bestuursperiode 2019-2024 brengt voor sport. Met het WK Handboogschieten in ’s-Hertogenbosch voor de deur en volgend jaar de Vuelta in Breda en ‘s-Hertogenbosch, gaan we de komende vier jaar mooie sportieve resultaten boeken met BrabantSport, daar ben ik van overtuigd!

Michel Reinders
Directeur BrabantSportBRABANTSPORT OP VOLLE KRACHT VOORUIT

Sport houdt de motor draaiende als het gaat om een goed woon-, leef- en werkklimaat. Met sport kan iedereen zijn eigen leven leuker en gezonder maken. Het is sociaal maatschappelijk én economisch belangrijk voor onze regio. Daarom zetten we ons met BrabantSport in om zoveel mogelijk Brabantse partijen bij sport te betrekken. Via BrabantSport bundelen de provincie Noord-Brabant, Sports&Technology, CTO Zuid en Team Brabant Sport hun krachten. Samen maken we Brabant sterker door sport.

We zoeken steeds nieuwe samenwerkingsverbanden, met publieke en vooral private partijen, die zowel vanuit hun missie als hun activiteiten een verbinding aan willen gaan met sport. Na 1,5 jaar hebben zich al ruim 50 Brabantse bedrijven aan BrabantSport verbonden; onze aanvoerders van ambitie. De bedrijven uit ons netwerk hebben allemaal hart voor sport én voor Brabant. Onlangs zijn de Efteling en Eindhoven Airport aangesloten. Daar ben ik enorm trots op! Daarnaast zitten er in Team Brabant Sport ruim 40 Brabantse topsporters en talenten die de Brabander inspireren en motiveren in beweging te komen en te blijven.

(Sport)Talent uit de hele wereld wil zich graag in Brabant vestigen, omdat we hier een goede sportinfrastructuur hebben, mede door de nieuwste technologische snufjes die in Brabant ontwikkeld worden. Innovatie zit nou eenmaal in ons DNA.

Ik kijk uit naar wat de nieuwe bestuursperiode 2019-2024 brengt voor sport. Met het WK Handboogschieten in ’s-Hertogenbosch voor de deur en volgend jaar de Vuelta in Breda en ‘s-Hertogenbosch, gaan we de komende vier jaar mooie sportieve resultaten boeken met BrabantSport, daar ben ik van overtuigd!

Michel Reinders
Directeur BrabantSport