In Brabant lopen we voorop

UNIEKE PILOT CTO ZUID RONDOM GEPERSONALISEERD LEREN

Een topsporter heeft nooit een sportcarrière voor het leven. Om goed voorbereid te zijn op een tweede maatschappelijke carrière is het voor topsporters belangrijk om de sport al vroeg te combineren met onderwijs. Dat kan met een vol trainingsschema nog best lastig zijn. In de topsport leeft daardoor een grote behoefte aan flexibel onderwijs dat minder plaats en tijd afhankelijk is. Met het programma ‘Gepersonaliseerd leren voor topsportonderwijs’ zet het Centrum Topsport en Onderwijs (CTO Zuid) als onderdeel van BrabantSport een belangrijke eerste stap om rekening te houden met de individuele behoeften van topsporters en hen zelf de regie over hun leerproces te geven van het voortgezet onderwijs tot en met de universiteit. Nieuw is de manier waarop we dat doen in Brabant waar de pilot is gestart... en daar zijn we trots op!

Voor topsporters is het belangrijk om naast hun sportcarrière te leren of te werken, zodat zij ook na hun topsportcarrière goed mee kunnen draaien in de maatschappij. Daarbij is het belangrijk om een goede combinatie te kunnen maken tussen wat een topsporter leert in de topsport en wat hij leert op school om opgeleid te worden tot het beroep van topsporter. De carrière na het topsportleven is dus minstens zo belangrijk. Want als je geen diploma hebt of anderen zijn al afgestudeerd en hebben meer werkervaring dan kan het lastig zijn je draai te vinden als je daar niet op voorbereid bent. We bereiden via CTO Zuid alle topsporters en talenten zo goed mogelijk voor zodat ze altijd die vervolgstap kunnen maken naar een tweede carrière als dat nodig is.

STRUCTURELE VERBINDING

Bij het ontwikkelen van topsportvaardigheden zoals plannen en communiceren, die verbonden zijn aan het beroep van topsporter, is gepersonaliseerd leren het sleutelwoord.

Bij deze onderwijsvorm is het zeker niet zo dat leerlingen en studenten uitsluitend op afstand onderwijs krijgen. Het gaat om een combinatie van klassikaal-, project- en individueel onderwijs. Na uitgebreid vooronderzoek zijn we vanuit CTO Zuid een pilot gestart om samen met Brabantse topsporters te ondervinden hoe dat werkt. In Nederland gebeurt op verschillende topsportscholen al het nodige op het gebied van gepersonaliseerd leren. Maar er zijn nog geen structurele verbindingen tussen de verschillende leerlijnen van voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO. In Brabant leggen we hierin de verbinding omdat we merken dat juist in de overstap van het ene naar het andere onderwijs knelpunten ontstaan bij topsporters. Dat is uniek is Nederland, hiermee lopen we echt voorop!

NIEUW IN NEDERLAND

Elke stap ontwikkelen we hier met elkaar. Dat doen we in de pilotfase met Fontys, het Rodenborch College, het Sint-Joriscollege, het Summa College, het Johan Cruyff College, de Universiteit van Tilburg, de Waterpolo Academie, de KNZB, de JBN, Stichting LOOT, PSV Academy, VO-Content en topsporters. En deze aanpak is anders dan in andere delen van het land. Daarnaast werkt CTO Zuid ook nauw samen Kennisnet, dat met Wikiwijs (een platform waar docenten lesmateriaal kunnen creëren, maken, vinden, bekijken en downloaden) een open digitaal leerplatform voor studenten heeft. Samen ontwikkelen we een open leeromgeving voor topsporters.

BREED TOEPASSEN

In de toekomst willen we vanuit CTO Zuid het gepersonaliseerd leren breed voor het onderwijs toepassen. Heel veel topsportscholen werken al met Wikiwijs. We gaan kijken wat daar al in zit en wat we met elkaar kunnen verbinden om een compact curriculum te maken wat voor topsporters uiteindelijk leidt tot een diploma. De afgelopen twee jaar hebben we met CTO Zuid al veel kennis verzameld en ervaring opgedaan over de opdrachten voor het ontwikkelen van topsportvaardigheden. Na uitgebreid onderzoek zal blijken hoe de topsporters verder worden gebracht door het programma. En wellicht is het dan ook breder toepasbaar dan topsport. Je kunt natuurlijk ook een andere duale carrière hebben. Hoe geweldig zou dat zijn..