LESSONS LEARNED

Wat hebben we nu eigenlijk geleerd van die drie jaar Urban Ambitie? Lees het hieronder.

Start met een omgevingsscan, Welke voorzieningen, activiteiten, organisaties zijn er in mijn gemeente? Waar vind ik de scene dus? Wat is er in mijn regio aan urban initiatieven? Je kunt de buurtsportcoaches en B5UP daarbij inschakelen.

Praat met de scene, zij weten precies wat er nodig is om jonge urban en aanverwante mensen in je gemeente te laten ‘opbloeien’. Ga zeker niet topdown te werk, het is weggegooid geld.

Heb vertrouwen in de scene. Zij zijn juist vaak tot meer creativiteit en ondernemerschap in staat dan wijzelf. Mislukken bestaat niet in de urban scene, soms lukt iets niet, maar het levert altijd op. Maak zelf ook die mindshift.

Regel het goed op het gemeentehuis, creëer 1 urban aanspreekpunt (in B5 steden zijn al urban ambtenaren aangesteld). Laat dat aanspreekpunt de contacten intern leggen met afdeling sport, cultuur, stadsontwikkeling, jongerenwerk, onderwijs, buurtsportcoaches enz, Dat de gemeente redelijk versnipperd werkt, moeten we niet opleggen aan een scene die dat juist helemaal niet doet.

Het onderscheid tussen urban sports en urban arts bestaat alleen op papier, voor de scene is het een lifestyle zonder dergelijke grenzen. Maak zelf dus ook niet een hardnekkig onderscheid, denk anders.

Zet de scene in de etalage, haal de angst voor urban – allemaal losgeslagen rare jongeren - bij de buitenwereld weg, open de dialoog. Ga eens met je gemeenteraads-leden bij ze op bezoek of laat vertegenwoordigers inspreken bij bv de behandeling van de sportnota (zoals Pier 15 in de Bredase gemeenteraad).

Wen aan het ritme van de scene, vaak komt alles goed. Wees niet bang als iets nog niet af is, de ervaring leert, ze gaan ineens heel snel. Maar laat ze geen ellen- lange beleidstukken schrijven.

Brabant was er mooi op tijd bij, maar de concurrentie zit niet stil en gaat nu veel harder. Dus blijf samen met de scene, B5UP, met het onderwijs, met USPC (urban sport performance centre), met urban ondernemers innoveren, ontwikkelen, sta niet stil, nu hebben we als Brabant het momentum nog.

Het bouwen van professionele topsport structuren vraagt om voortrekkers en een lange adem. Gooi de investeringen van afgelopen jaren niet met het badwater weg, blijf gezamenlijk investeren in de urban talenten uit heel Brabant, koester ze, vraag wat ze nodig hebben en biedt dat ook.

Geef een kick-start! Geef ze een plek, een gedoogvergunning, wat aanklooigeld. Neem hen mee in de commerciële kansen en in de wereld van gemeente. Daarna groeien ze vanzelf.

Concentreer in eerste instantie de aandacht van de gemeente op een urban hotspot waar meerdere urban disciplines samen komen. Dan zorg je voor een goede zichtbare plek, doe je ervaring op, organiseer je een urban klankbord in je stad. Vandaar uit kun je snel verder groeien naar meerdere urban plekken, afhankelijk van de verschillende disciplines in je stad.

Cees Thomassen heeft Urban Sports verankerd in Tilburg

'HOE MEER JE DEELT, HOE MEER JE KRIJGT'

Een veelzijdig mens. Dat is de in Riel woonachtige Cees Thomassen absoluut. De geboren en getogen Tilburger studeerde Social Work (‘handig, want iedereen kan wel wat hulp gebruiken’) in Breda en later sociologie in Tilburg. Cees had als hobby geluidstechniek en dat bleek een prachtige opstap voor de werkzaamheden daarna. “Het begon inderdaad puur als hobby. Ik ging toeren met bandjes, werkte in popzalen en werd technisch producent bij o.a. het Incubate Festival, STRP en Cement. Kortom, ik zat ruim 20 jaar midden in de muziek en festivals. Een vriend van mij vroeg me om toe te treden tot het bestuur van de Hall of Fame in mijn eigen woonplaats. Dat deed ik en twee jaar later was ik directeur van deze bekende skatebaan en poppodium. In zeven jaar tijd hebben we deze locatie echt verankerd in Tilburg.”

DEUREN OPEN Hoewel hij aangeeft van dansen, muziek en skateboarden ‘geen verstand’ te hebben, lukt het toch om de Hall of Fame (samen met alle vrijwilligers en vaste krachten) om te bouwen tot een erkend kernpodium en toonaangevend indoor skatepark. ‘Maar we hadden ook geluk. Toenmalig gedeputeerde Henri Swinkels bezocht toevallig het gebouw van de Hall of Fame tijdens de nationale monumentendag en liep binnen bij het NK skateboarden voor junioren. Er was meteen een klik. Kort daarna kregen we subsidie van onze wethouder Hans Kokke en Henri Swinkels voor het eerste NK Skateboarden op een speciaal daarvoor gebouwd parcours’. In die tijd werden ook dankzij de provincie de eerste stappen gezet in de professionalisering van de Skateboard Federatie Nederland. Op dit moment maakt de vrouwenselectie kans op olympische medailles en hebben we in Tilburg plannen voor een EK Skateboarden in 2022.

PURE URBAN AMBTENAAR “Het woord ‘urban’ gebruikte we in de scene zelf in 2002. Nu is het ook van betekenis op het provinciehuis. De afgelopen jaren hebben we veel samengewerkt met de andere B5 steden en zijn verenigd in het B5 Urban Platform. Vanuit deze samenwerking hebben we Urban echt op de kaart kunnen zetten. Als enkele sport of kunst ben je klein maar alle sporten en kunsten samen is echt een heuse groep van formaat. ‘Hoe meer je deelt, hoe meer je krijgt’. Dat is mijn belangrijkste boodschap.” Na zijn werkzaamheden bij de Hall of Fame kwam Cees terecht binnen het ambtelijk apparaat van zijn stad.

“Daar heb ik eerst 2,5 jaar jongerenparticipatie gedaan. Jongeren meer inspraak, invloed en initiatief geven bij alle voor hen belangrijke levensterreinen. Maar mijn hart bleef toch sneller kloppen voor evenementen en voor cultuur. Op dit moment hou ik me bezig met de evenementen-subsidies binnen de gemeente en ben ik accountmanager voor studentenevenementen.’’ Voor Urban is in Tilburg inmiddels een aparte ambtenaar aangesteld die zich 32 uur per week puur met dit terrein bezig houdt. “Het is gaaf om te zien dat mede door mijn inbreng in de ontwikkeling van het sportprogramma, er nu specifiek aandacht aan urban sport (en cultuur) gegeven wordt.” Het NK Skateboarden zou in 2020 opnieuw in de Koepelhal gehouden worden, maar daar gooide het virus wél de deur dicht. “Als het aan mij ligt organiseren we in Tilburg ieder jaar een urban playground festival, met telkens één sport centraal in de Koepelhal en veel andere urban sporten en kunsten in de hal er naast. Tilburg beschikt namelijk over een unieke locatie voor een dergelijk concept. Een jaarlijks festival is een goed instrument om de verschillende lokale urban scenes in een stad zichtbaar te maken, een podium te bieden en kruisbestuiving te laten ontstaan.

PRODUCTIEVER "Onze aanpak bij de Hall of Fame bleek productief. We pakten alles samen op en waren meer gefocust op de mensen dan op de taken. We hebben ons zo georganiseerd dat iedereen het beste in zichzelf naar boven kon halen. Samen met het B5 Urban Platform hebben we onze lessen van de afgelopen jaren opgetekend met de titel Lessons Learned. Volgens mij is urban niet een doel maar een proces met een open einde. Die formatieve aanpak maakt het voor overheden soms ongemakkelijk en dat is juist de bedoeling.”

VIND ONS OOK OP SOCIAL MEDIA