BRABANT GELUKKIGER ÉN DAARMEE STERKER MAKEN DOOR SPORT

In maart 2021 sloegen vijf ondernemers, het provinciebestuur en BrabantSport de handen ineen voor de oprichting van het BrabantSport Fonds. Een echt privaat-publiek initiatief, met als doel: Brabant gelukkiger én daarmee sterker te maken door sport.

We zijn inmiddels één jaar onderweg. En met een zelfbewuste bescheidenheid constateer ik: het werkt! We maken daadwerkelijk het verschil voor Brabanders in een kwetsbare positie. Met een portfolio aan hele bijzondere projecten zorgen we ervoor dat mensen volwaardig meedoen in de Brabantse samenleving, via de sport. Precies zoals de 5 ‘founding partners’ vanuit het bedrijfsleven het voor ogen hadden. Of zoals het in de politieke arena vaak aangeduid wordt: brede welvaart. Made in Brabant. Dat het werkt, blijkt ook uit het feit dat de groep bedrijven die het fonds ondersteunt, groeit. We zijn enorm trots dat we met Dirk Lips (Libéma), Robert van der Wallen, Edzo Doeve (Coöperatie DELA), Ben Mandemakers (DMG), Eric van Schagen (Simac) én de provincie Noord-Brabant als founding partners gestart zijn. Onlangs sloten daarnaast nóg twee bedrijven aan; we verwelkomen Arriva en GoodHabitz ook als partner! Heel mooi dat we voor alle betrokken bedrijven én de provincie mogen werken! En, we geloven erin dat deze groep alleen maar verder gaat groeien de komende jaren.

De resultaten zijn ernaar, dat blijkt uit de vele testimonials in dit magazine. Zonder andere projecten tekort te willen doen, wil ik één project uitlichten. Het Europees kampioenschap Petanque in juli dit jaar in ’s-Hertogenbosch is de aanleiding geweest tot het project ‘Brabantse Boules’ waar nieuwe vriendschappen uit voortkomen. Met jeu de boules als aanleiding, zorgen we ervoor dat eenzame ouderen weer de deur uitgaan en zo weer deel gaan uitmaken van de buurt. Zo bereiken we in zes grote steden in Brabant vele ouderen die nieuwe contacten opdoen. Sport (in dit geval het sportevenement EK Petanque) is het middel; geluk en gezondheid is het doel.

Michel Reinders Directeur-bestuurder BrabantSport

IN DIT MAGAZINE LEES JE OVER ALLE THEMA'S VAN HET FONDS

Wat we doen, waarom dit hard nodig is én welk resultaat wij verwachten te bereiken of al hebben bereikt. Maar, niets laat dit natuurlijk beter zien dan beeld. Laat je inspireren en weet ons te vinden indien je, op welke manier dan ook, betrokken wil zijn bij onze beweging.

Het BrabantSport Fonds wordt mogelijk gemaakt door:

PAGINA 3

Sport als middel tegen eenzaamheid

PAGINA 4

Kinderen meer laten bewegen

PAGINA 5

Sporten, ook met aandoening of beperking

PAGINA 6

Stressreductie onder jongeren

PAGINA 7

Scorebord BrabantSport Fonds