SPORT ALS MIDDEL TEGEN EENZAAMHEID!

Brabant gelukkiger én daarmee sterker maken door sport. Dat is waar het BrabantSport Fonds dagelijks mee bezig is. Met het ondersteunen en stimuleren van maatschappelijke vraagstukken wil het fonds een gezonde levensstijl onder Brabantse kinderen bevorderen, stress onder jongvolwassenen helpen terugdringen, Brabanders met een beperking structureel helpen in beweging te brengen én eenzaamheid onder Brabantse ouderen verminderen.

Met het laatstgenoemde thema starten we dit mini magazine. Een belangrijk thema in de huidige Brabantse maatschappij. Waarom? Ruim 45%* van de Brabantse bevolking van 18 jaar en ouder geeft aan eenzaam te zijn! Dit cijfer moet omlaag en wij weten dat sport hierbij helpt. Met het ondersteunen van projecten zoals ‘Zet tegen eenzaamheid’, ‘Brabantse Boules’ en ‘Tijd voor Krijt’ gaat het BrabantSport Fonds eenzaamheid tegen. Lees meer over alle projecten op deze pagina!

ONZE PROJECTEN

BRABANTSE BOULES

Eenzaamheid uit de wereld kaatsen  

Komende zomer vindt het EK Petanque plaats op de Parade in ’s-Hertogenbosch. In aanloop naar de Europese titelstrijd kunnen oud en jong in verschillende Brabantse gemeenten deelnemen aan Jeu de Boules wijktoernooien. Jeu de Boules is bij uitstek een sport waarbij je makkelijk nieuwe mensen ontmoet, een belangrijk onderdeel bij de ‘Brabantse Boules’. Het wijktoernooi stimuleert jongeren en ouderen om onderling in contact te komen door middel van sport. Het mooie van het spelletje is dat je het vrijwel in iedere buurt kunt spelen. Oftewel; een ideale manier voor het BrabantSport Fonds om veel ouderen en jongeren te inspireren en motiveren om aan sport te doen.     In samenwerking met organisator Team TOC en maatschappelijk partner More2Win gaan we op deze manier sociale eenzaamheid tegen. Het belang? Sociale eenzaamheid kan invloed hebben op je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Na afloop van de Brabantse Boules kijken we naar de mogelijkheid voor deelname in steden door heel Nederland, om zo de maatschappelijke impact zo groot mogelijk te maken.     Benieuwd naar de eerste wijktoernooien?

FIETSMAATJES

Eenzaamheid is niet altijd zichtbaar

Stichting Fietsmaatjes Breda geeft thuiswonende mensen die niet meer kunnen of durven te fietsen toch de mogelijkheid om er met de fiets op uit te trekken. De initiatiefnemers achter Fietsmaatjes zien dat hun duo-fietsen een belangrijke factor zijn in de eenzaamheidsbestrijding.     Het draagvlak voor dit plan is enorm. De stichting heeft samenwerkingen afgesloten met o.a. fysiotherapiepraktijken en huisartsen. Het doel van de stichting? Zichtbaar zijn op zoveel mogelijk plekken om zoveel mogelijk mensen in aanmerking te laten komen. Deze ambitieuze doelstelling zorgt echter ook voor uitdagingen. Eén duo-fiets kost namelijk 10.000 euro. Dit is waar het BrabantSport Fonds hulp biedt. Dankzij een investering in het project Fietsmaatjes kunnen meer mensen gebruik gaan maken van de duo-fiets.      Meer informatie over dit initiatief?

TIJD VOOR KRIJT

Biljarten inzetten als sociaal sportmiddel

Tijd voor Krijt is een sociaal activeringsprogramma waarbij we biljarten inzetten als ontmoetingsplek voor ouderen. Het programma richt zich op de doelgroep ouderen van 55 jaar en ouder. Hoe we dit doen? We plaatsen een mobiele biljarttafel (als deze er nog niet staat) in een sportkantine, buurtcentrum of dorpshuis en organiseren daar laagdrempelige biljart activiteiten. Ook worden er andere sociale activiteiten omheen georganiseerd om de ontmoeting verder te stimuleren.      Hoe we de ontmoeting duurzaam borgen? Na het plaatsen van de biljarttafel stopt het niet, integendeel! Na plaatsing van de biljarttafel volgt een traject van enkele weken met een begeleider van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB). Hij/zij maakt deelnemers op een laagdrempelige manier bekend met de sport en de regels. Uiteraard staan plezier en gezelligheid boven alles.     Tijd voor Krijt past precies bij de doelstellingen van het BrabantSport Fonds. Impact maken. Iedereen kan zich gratis aanmelden. Meer weten over dit project?

ZET TEGEN EENZAAMHEID

Doe een zet tegen eenzaamheid

Dammen is geschikt voor iedereen, jong én oud. We brengen Brabanders met elkaar in verbinding én laten hen kennismaken met deze denksport. Juist in een regio waar bèta-talent waardevoller is dan ooit. Dit in nauwe samenwerking met de huiskamers van de B5 steden: de bibliotheken. In veel dorpen en steden is de openbare bibliotheek dé centrale ontmoetingsplek waar mensen met elkaar in contact komen, waar mensen van allerlei verschillende achtergronden zich verder ontwikkelen. De coronacrisis raakt Nederland hard. Veel Nederlanders voelen zich eenzaam. Twee generaties lijken bijzonder hard geraakt. Namelijke de jongeren tussen 16 en 24 jaar (80,6%) en 55-plussers (63,6%). Ook Brabant is hard geraakt. Vóór de coronacrisis waren ouderen de belangrijkste risicogroep voor het ontwikkelen van gevoelens van sociale eenzaamheid. Mede door corona zijn ook eenzaamheidsgevoelens onder jongeren en jongvolwassen schrikbarend hoog. De campagne ‘Doe een zet tegen eenzaamheid’ wordt daarom ingezet om deze twee generaties met elkaar te verbinden. Jong en oud ondernemen samen activiteiten om zo gevoelens van sociale eenzaamheid terug te dringen. Meer weten over het hoe dit programma bijdraagt aan een gelukkiger én daarmee sterker Brabant door sport?