BRABANTSPORT FONDS

In maart 2021 sloegen vijf ondernemers, het provinciebestuur en BrabantSport de handen ineen voor de oprichting van het BrabantSport Fonds. Een echt privaat-publiek initiatief, met als doel: Brabant gelukkiger én daarmee sterker te maken door sport. We zijn enorm trots dat we met Dirk Lips (Libéma), Robert van der Wallen, Edzo Doeve (Coöperatie DELA), Ben Mandemakers (DMG), Eric van Schagen (Simac) én de provincie Noord-Brabant als founding partners gestart zijn. Onlangs sloten Arriva en GoodHabitz ook aan als partner! Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en kunnen we samen met iedereen die betrokken is ook zeggen dat het echt werkt!

Met het ondersteunen en stimuleren van maatschappelijke vraagstukken wil het fonds een gezonde levensstijl onder Brabantse kinderen bevorderen, stress onder jongvolwassenen helpen terugdringen, Brabanders met een beperking structureel helpen in beweging te brengen én eenzaamheid onder Brabantse ouderen verminderen. In anderhalf jaar tijd is er al enorm veel werk verzet.

Het BrabantSport Fonds maakt Brabanders gelukkiger én daarmee sterker door sport. Nu we ruim een jaar onderweg zijn, is het tijd om de balans op te maken. Wat heeft het fonds in die eerste 15 maanden nu eigenlijk opgeleverd?

PROJECTEN

Op dit moment investeren we in ruim 20 projecten. Projecten die een bijdrage leveren aan een boost op één van de vier programma's.

DUURZAAM GEACTIVEERDE BRABANDERS

In 15 maanden hebben we ruim 15000 Brabanders duurzaam in beweging gebracht. Die groep Brabanders is minimaal zes maanden betrokken bij een van onze programma's.

GEMIDDELD PER BRABANDER

Als we kijken naar de totale investeringen, dan zijn de kosten per Brabander die duurzaam deelneemt aan een van onze programma's 45 euro.

BRUTO BEREIK CAMPAGNES BRABANTBREED

Het bruto bereik van onze campagnes is maar liefst 1.5 miljoen.

SAMENWERKINGEN

BVO'S SAMENGEBRACHT

KOPLOPERS

NIEUWE PROJECTEN DIE NOG DIT JAAR STARTEN

De komende maanden staan er weer volop nieuwe projecten op de planning. Houd onze website en kanalen in de gaten!

AMBITIE

Wij willen de Brabander op alle vlakken inspireren met de kracht van sport. Dit doen we onder andere door de inzet van onze Team BrabantSport ambassadeurs. We koppelen hen aan maatschappelijke doelstellingen en daarmee aan onze programma's.

Wil je alles lezen over de thema’s en projecten die zijn gerealiseerd? Lees dan het Fonds Magazine dat in juni van dit jaar verscheen of kijk op www.brabantsportfonds.nl.

#BRABANTSTERKERDOORSPORT